Keuring & inspectie

NEN 3140

De NEN 3140 is van belang voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Deze norm geeft (veiligheid)bepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze norm is om aanrakingsgevaar en brandgevaar te voorkomen. Daarnaast worden met het hanteren van de norm storingen voorkomen. En daarmee is de continuïteit van een bedrijf beter gewaarborgd. Volgens de Arbowet bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Voor elektrische installaties kunt u aan deze wet voldoen door te werken volgens de beschreven richtlijnen in de NEN3140.

NEN 1010

Als werknemer bent u wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving.  Elektrisch handgereedschap moet jaarlijks voldoen aan de NEN 3140 norm. Uw elektrotechnische installatie moet voldoen aan wettelijke NEN 1010 veiligheidseisen die variërend van 1 tot 5 jaar geldig is, gebaseerd op de leeftijd en de omgeving van de installatie. Deze veiligheidskeuringen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende keurmeester. Van Mil-Beterams Electro beschikt over de benodigde meetapparatuur om ook uw installatie te mogen keuren en rapporteren.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close